Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 1 Thiết kế nội thất 2 Sofa cao cấp
Trang chủ / Sản phẩm / ĐỒ GỖ » BÀN TRÀ

BÀN TRÀ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 019

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 3.200.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-008

Chất liệu:
Kích thước: 700mm x 700mm x 400mm
Giá: 3.000.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-007

Chất liệu:
Kích thước: 700mm x 700mm x 430mm
Giá: 3.000.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 016

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 2.950.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 017

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 2.900.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-010

Chất liệu:
Kích thước: 700mm x 700mm x 400mm
Giá: 2.800.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-001

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 450mm
Giá: 2.800.000 vnđ


hệ thống Phân Phối