banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / ĐỒ GỖ » BÀN TRÀ

BÀN TRÀ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 034

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 3.850.000 vnđ

BÀN TRÀ THIẾT KẾ BT 018

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 430mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 015

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 183

Chất liệu:
Kích thước: 1000mm x 600mm x 380mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-014

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ ĐẸP BT 037

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x 400mm
Giá: 3.750.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-002

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 450mm
Giá: 3.700.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-009

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 3.500.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-005

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 650mm x 430mm
Giá: 3.500.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-004

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 3.500.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-008

Chất liệu:
Kích thước: 700mm x 700mm x 400mm
Giá: 3.000.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-007

Chất liệu:
Kích thước: 700mm x 700mm x 430mm
Giá: 3.000.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 016

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 2.950.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 017

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 2.900.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-010

Chất liệu:
Kích thước: 700mm x 700mm x 400mm
Giá: 2.800.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-001

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 450mm
Giá: 2.800.000 vnđ


hệ thống Phân Phối