banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA NỈ

SOFA NỈ

SOFA NỈ ITALIA MSNH-167

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1500mm x 850mm
Giá: 19.500.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC HÀN QUỐC MSDH-168

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 900mm
Giá: 17.000.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC MSNH-170

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1700mm x 830mm
Giá: 16.800.000 vnđ

SOFA NỈ PHÒNG KHÁCH MR 103

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1650mm x 830mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA NỈ CAO CẤP HÀN QUỐC MR 101

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1700mm x 920mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA NỈ VITTORIO MSNH-151

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1500mm x 800mm
Giá: 14.000.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC HALSTON MSNH-165

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 14000mm x 800mm
Giá: 13.800.000 vnđ

SOFA NỈ ITALIA MSNH-176

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 800mm
Giá: 13.500.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC MSNH-155

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1650mm x 850mm
Giá: 13.000.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MSNH-154

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 1500mm x 800mm
Giá: 13.000.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC HIỆN ĐẠI MSNH-153

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1500mm x 800mm
Giá: 12.000.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MSNH-149

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 2000mm x 850mm
Giá: 10.500.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC MSNH-150

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 1450mm x 750mm
Giá: 9.500.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC HIỆN ĐẠI MSN-152

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 1300mm x 580mm
Giá: 9.000.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC MSNH-134

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 1700mm x 650mm
Giá: 8.900.000 vnđ

SOFA NỈ HÀN QUỐC MSNH-137

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1500mm x 900mm
Giá: 8.500.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC MSNH-139

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 1500mm x 600mm
Giá: 8.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối