banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA VĂNG » SOFA 2 CHỖ

SOFA 2 CHỖ

SOFA VĂNG Panerama MDV 211

Chất liệu:
Kích thước: 1850mm x 900mm x 850mm
Giá: 14.500.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-115

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 850mm x 850mm
Giá: 14.000.000 vnđ

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI MD-112

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 880mm x 900mm
Giá: 14.000.000 vnđ

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI MD-117

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 850mm x 900mm
Giá: 13.500.000 vnđ

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI MD-116

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 850mm x 900mm
Giá: 12.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI MENDINI

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 800mm x 800mm
Giá: 12.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ BRANAGH

Chất liệu:
Kích thước: 2250mm x 850mm x 800mm
Giá: 12.500.000 vnđ

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI ALISEO

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 800mm x 700mm
Giá: 12.000.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-110

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 900mm x 900mm
Giá: 11.600.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD-111

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 900mm x 820mm
Giá: 11.500.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-114

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 900mm x 900mm
Giá: 10.000.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-113

Chất liệu:
Kích thước: 2050mm x 800mm x 800mm
Giá: 9.000.000 vnđ

SOFA NỈ VĂNG MDV 024

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 800mm x 800mm
Giá: 8.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ EMMETT

Chất liệu:
Kích thước: 1450mm x 800mm x 850mm
Giá: 7.900.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ FIA

Chất liệu:
Kích thước: 1850mm x 950mm x 850mm
Giá: 7.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI WOLSELEY

Chất liệu:
Kích thước: 1300mm x 750mm x 800mm
Giá: 7.350.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ JONAH

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 810mm x 800mm
Giá: 7.300.000 vnđ

SOFA 2 CỖ RUFUS

Chất liệu:
Kích thước: 1400mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.950.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI HALSTON

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 750mm x 800mm
Giá: 6.900.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI KOTKA

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.800.000 vnđ


hệ thống Phân Phối