banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA VĂNG » SOFA 2 CHỖ

SOFA 2 CHỖ

SOFA 2 CHỖ NGỒI BRADY

Chất liệu:
Kích thước: 1450mm x 800mm x 750mm
Giá: 6.600.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ JERSEY

Chất liệu:
Kích thước: 1300mm x 900mm x 840mm
Giá: 6.200.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ ARTHUS

Chất liệu:
Kích thước: 1480mm x 810mm x 790mm
Giá: 6.200.000 vnđ


hệ thống Phân Phối