Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 1 Thiết kế nội thất 2 Sofa cao cấp
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA GỖ

SOFA GỖ

BỘ SOFA GỖ CAO CẤP MDG 171-10

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 43.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 196

Chất liệu:
Kích thước: 3200mm x 2500mm x 750mm
Giá: 35.000.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 177

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1800mm x 750mm
Giá: 35.000.000 vnđ

BỘ SOFA GỖ CAO CẤP MDG 161-7

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 33.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 171-7

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 31.200.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 199

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1700mm x 750mm
Giá: 29.780.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 157

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 28.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 154

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 28.800.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 191

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 2150mm x 750mm
Giá: 28.780.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 198

Chất liệu:
Kích thước: 3500mm x 1900mm x 750mm
Giá: 28.200.000 vnđ

SOFA NỈ GỖ MDG 146

Chất liệu:
Kích thước: 3100mm x 2150mm x 750mm
Giá: 28.080.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 151

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 27.780.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 189

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1700mm x 750mm
Giá: 27.480.000 vnđ

SOFA GỖ THIẾT KẾ MDG 149

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1800mm x 800mm
Giá: 27.080.000 vnđ

SOFA VĂNG GỖ MDG 178

Chất liệu:
Kích thước: 1400mm x 750mm x 750mm
Giá: 26.880.000 vnđ

BỘ SOFA VĂNG GỖ MDG 180

Chất liệu:
Kích thước: 1450mm x 750mm x 750mm
Giá: 26.500.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 195

Chất liệu:
Kích thước: 2650mm x 1550mm x 750mm
Giá: 25.880.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 194

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 25.880.000 vnđ

SOFA VĂNG MDG 169

Chất liệu:
Kích thước: 2050mm x 780mm x 800mm
Giá: 25.800.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 188

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 25.780.000 vnđ


hệ thống Phân Phối