banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA PHÒNG KHÁCH ĐẸP

SOFA PHÒNG KHÁCH ĐẸP

BỘ SOFA DA CAO CẤP MDV 113

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 900mm x 850mm
Giá: 29.800.000 vnđ

SOFA FRANKIL MDB 012 - 123

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 850mm x 850mm
Giá: 22.800.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD 279

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 2600mm x 850mm
Giá: 20.200.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MDB 011 - 123

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 850mm x 850mm
Giá: 19.800.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD 281

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1700mm x 850mm
Giá: 19.200.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD 276

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1700mm x 850mm
Giá: 16.200.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD 275

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 16.000.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD 280

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1650mm x 850mm
Giá: 15.800.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD 274

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 850mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA GÓC BRAGAN MD 273

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 850mm
Giá: 15.200.000 vnđ


hệ thống Phân Phối