Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 1 Thiết kế nội thất 2 Sofa cao cấp
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA

SOFA

BỘ SOFA GỖ CAO CẤP MDG 171-10

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 43.800.000 vnđ

SOFA CAO CẤP PHÒNG KHÁCH CHỮ U

Chất liệu:
Kích thước: 4000mm x 2200mm x 1700mm
Giá: 41.500.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH CHỮ U MSU-122

Chất liệu:
Kích thước: 3890mm x 2530mm x 1950mm
Giá: 39.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 196

Chất liệu:
Kích thước: 3200mm x 2500mm x 750mm
Giá: 35.000.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 177

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1800mm x 750mm
Giá: 35.000.000 vnđ

BỘ SOFA GỖ CAO CẤP MDG 161-7

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 33.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 305

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 32.500.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH CHỮ U MSU-133

Chất liệu:
Kích thước: 3500mm x 1700mm x 1700mm
Giá: 32.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 171-7

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 31.200.000 vnđ

BỘ SOFA DA CAO CẤP MDV 113

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 900mm x 850mm
Giá: 29.800.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 199

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1700mm x 750mm
Giá: 29.780.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 337

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 750mm
Giá: 29.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 316

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 29.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 303

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 29.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 307

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 29.000.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 157

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 28.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 327

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 950mm
Giá: 28.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 154

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 28.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 304

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 28.800.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 191

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 2150mm x 750mm
Giá: 28.780.000 vnđ


hệ thống Phân Phối