banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA

SOFA

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 209

Chất liệu:
Kích thước: 200mm x 900mm x 850mm
Giá: 44.500.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 207-10

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 43.800.000 vnđ

BỘ SOFA GỖ CAO CẤP MDG 171-10

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 43.800.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 257

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 2000mm x mm
Giá: 40.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 277

Chất liệu:
Kích thước: 3000mm x 1900mm x mm
Giá: 38.800.000 vnđ

SOFA GỖ HÀN QUỐC MDG 202

Chất liệu:
Kích thước: 2250mm x 850mm x 760mm
Giá: 38.800.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 223

Chất liệu:
Kích thước: 2450mm x 800mm x mm
Giá: 38.500.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 210

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 36.800.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 278

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1800mm x mm
Giá: 36.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 201

Chất liệu:
Kích thước: 1900mm x 800mm x 750mm
Giá: 36.000.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 217

Chất liệu:
Kích thước: mm x mm x mm
Giá: 36.000.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 196

Chất liệu:
Kích thước: 3200mm x 2500mm x 750mm
Giá: 35.000.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 177

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1800mm x 750mm
Giá: 35.000.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 205

Chất liệu:
Kích thước: 2120mm x 720mm x 800mm
Giá: 34.800.000 vnđ

BỘ SOFA GỖ CAO CẤP MDG 161

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 33.500.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 181-7

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 32.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 305

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 32.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 212

Chất liệu:
Kích thước: mm x mm x mm
Giá: 32.000.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 207-7

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 31.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 171-7

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 31.200.000 vnđ


hệ thống Phân Phối