banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA

SOFA

SOFA FRANKIL MDB 012 - 123

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 850mm x 850mm
Giá: 22.800.000 vnđ

SOFA GÓC ITALIA CAO CẤP MD 938

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1950mm x 900mm
Giá: 22.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MSDH 183

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1700mm x 850mm
Giá: 22.000.000 vnđ

SOFA BRIVIO DIVAN MSDH - 158

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 900mm
Giá: 22.000.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP CARNITION MD 933

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 2000mm x 850mm
Giá: 21.500.000 vnđ

SOFA GỖ TONNY MDG 131

Chất liệu:
Kích thước: 1900mm x 750mm x 670mm
Giá: 21.300.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MD 252

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1650mm x 900mm
Giá: 20.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 184

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1500mm x 750mm
Giá: 20.480.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 182

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 750mm
Giá: 20.480.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD 279

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 2600mm x 850mm
Giá: 20.200.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MSDH 193

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1650mm x 900mm
Giá: 20.200.000 vnđ

SOFA NỈ GỖ MDG 186

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 750mm
Giá: 20.180.000 vnđ

SOFA GỖ 3 CHỖ KELDY MDG 130

Chất liệu:
Kích thước: 1900mm x 750mm x 670mm
Giá: 20.050.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MDB 011 - 123

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 850mm x 850mm
Giá: 19.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MSDH-162

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1500mm x 850mm
Giá: 19.800.000 vnđ

SOFA GỖ GIÁ RẺ MDG 183

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1500mm x 750mm
Giá: 19.780.000 vnđ

SOFA DA HIỆN ĐẠI MD 1804

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1700mm x 900mm
Giá: 19.500.000 vnđ

SOFA DA ITALIA CAO CẤP MD 937

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 900mm
Giá: 19.500.000 vnđ

SOFA NỈ ITALIA MSNH-167

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1500mm x 850mm
Giá: 19.500.000 vnđ

SOFA GÓC DA GÓC MD-212

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1700mm x 800mm
Giá: 19.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối