banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA

SOFA

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 147-2017

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 26.000.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 195

Chất liệu:
Kích thước: 3500mm x 1900mm x 750mm
Giá: 25.880.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 194

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 750mm
Giá: 25.880.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 322

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 25.800.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 188

Chất liệu:
Kích thước: 2730mm x 1600mm x 750mm
Giá: 25.780.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 323

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 900mm
Giá: 25.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 313

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 25.500.000 vnđ

SOFA GÓC HÀN QUỐC CAO CẤP MD 928

Chất liệu:
Kích thước: 2850mm x 2150mm x 1020mm
Giá: 25.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 321

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 25.200.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 309

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 25.200.000 vnđ

SOFA GỖ MDG 168

Chất liệu:
Kích thước: 2450mm x 750mm x 750mm
Giá: 25.200.000 vnđ

SOFA GỖ ĐẸP MDG 148

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 25.000.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 310

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 24.800.000 vnđ

SOFA DA GÓC Arnold MSDH169

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1600mm x 800mm
Giá: 24.500.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC MSDH-161

Chất liệu:
Kích thước: 3500mm x 1500mm x 850mm
Giá: 24.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 145

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1900mm x 750mm
Giá: 24.400.000 vnđ

SOFA TỰA GẬT GÙ MSDH-157

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 900mm
Giá: 24.000.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 311

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 23.800.000 vnđ

SOFA VĂNG GỖ CAO CẤP MDG 179

Chất liệu:
Kích thước: 1550mm x 800mm x 750mm
Giá: 23.500.000 vnđ

SOFA DA ITALIA CAO CẤP MD 936

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1950mm x 900mm
Giá: 23.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối