banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / ĐỒ GỖ » BÀN TRÀ

BÀN TRÀ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 046

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 5.050.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 050

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 5.050.000 vnđ

BÀN TRÀ ĐẸP BT 196

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 400mm
Giá: 5.000.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 048

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 4.900.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 049

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 4.900.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 054

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 4.900.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 044

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 4.850.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 045

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 4.850.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-003

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.700.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 056

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 4.650.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 060

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x mm
Giá: 4.500.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-012

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 420mm
Giá: 4.500.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-006

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 650mm x 430mm
Giá: 4.500.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 019

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 4.280.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 184

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 380mm
Giá: 4.250.000 vnđ

BÀN TRÀ PHÒNG KHÁCH BT 192

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.200.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 190

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.200.000 vnđ

BÀN TRÀ PHÒNG KHÁCH BT 191

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.000.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 032

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.000.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 035

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 3.950.000 vnđ


hệ thống Phân Phối