banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA VĂNG

SOFA VĂNG

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI MD-118

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 800mm x 800mm
Giá: 17.500.000 vnđ

SOFA VĂNG MSDH-158V

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 950mm x 850mm
Giá: 16.500.000 vnđ

SOFA VĂNG DA PHÒNG KHÁCH MDV 945

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 950mm x 900mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA VĂNG Wendy MSDH-075

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA VĂNG PHÒNG KHÁCH MD-121

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 900mm x 850mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA VĂNG PHÒNG KHÁCH MD-120

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 900mm x 850mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1825

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 850mm x 900mm
Giá: 15.200.000 vnđ

SOFA VĂNG GHÉP ITALIA MDV 942

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 900mm x 900mm
Giá: 15.200.000 vnđ

SOFA VĂNG GHÉP ITALIA MDV 941

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 900mm x 900mm
Giá: 14.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 183

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 14.500.000 vnđ

SOFA VĂNG Panerama MDV 211

Chất liệu:
Kích thước: 1850mm x 900mm x 850mm
Giá: 14.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1828

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 14.000.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-115

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 850mm x 850mm
Giá: 14.000.000 vnđ

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI MD-112

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 880mm x 900mm
Giá: 14.000.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1831

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 13.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1827

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 13.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1830

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 13.600.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1822

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 13.500.000 vnđ

SOFA VĂNG NỈ HIỆN ĐẠI MDV 022

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 800mm x 800mm
Giá: 13.500.000 vnđ

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI MD-117

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 850mm x 900mm
Giá: 13.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối