banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA VĂNG

SOFA VĂNG

SOFA 2 CHỖ FIA

Chất liệu:
Kích thước: 1850mm x 950mm x 850mm
Giá: 7.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI WOLSELEY

Chất liệu:
Kích thước: 1300mm x 750mm x 800mm
Giá: 7.350.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ JONAH

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 810mm x 800mm
Giá: 7.300.000 vnđ

SOFA 2 CỖ RUFUS

Chất liệu:
Kích thước: 1400mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.950.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI HALSTON

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 750mm x 800mm
Giá: 6.900.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI KOTKA

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.800.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI BRADY

Chất liệu:
Kích thước: 1450mm x 800mm x 750mm
Giá: 6.600.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ JERSEY

Chất liệu:
Kích thước: 1300mm x 900mm x 840mm
Giá: 6.200.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ ARTHUS

Chất liệu:
Kích thước: 1480mm x 810mm x 790mm
Giá: 6.200.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI RUBENS

Chất liệu:
Kích thước: 800mm x 800mm x 900mm
Giá: 5.850.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI KUBRICK

Chất liệu:
Kích thước: 850mm x 800mm x 1050mm
Giá: 5.350.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI KOLTON

Chất liệu:
Kích thước: 1150mm x 950mm x 850mm
Giá: 5.350.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI RITCHIE

Chất liệu:
Kích thước: 730mm x 730mm x 830mm
Giá: 4.500.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI MOLLY

Chất liệu:
Kích thước: 630mm x 750mm x 880mm
Giá: 4.500.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI TUBBY

Chất liệu:
Kích thước: 730mm x 750mm x 880mm
Giá: 4.250.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI JERSEY

Chất liệu:
Kích thước: 480mm x 580mm x 800mm
Giá: 4.100.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI HALSTON

Chất liệu:
Kích thước: 790mm x 800mm x 820mm
Giá: 3.950.000 vnđ

SOFA VĂNG GIÁ RẺ MSN-001

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 700mm x 750mm
Giá: 3.900.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NỒI LULU

Chất liệu:
Kích thước: 750mm x 750mm x 800mm
Giá: 3.650.000 vnđ


hệ thống Phân Phối