Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 1 Thiết kế nội thất 2 Sofa cao cấp
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA VĂNG

SOFA VĂNG

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-110

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 900mm x 900mm
Giá: 11.600.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD-111

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 900mm x 820mm
Giá: 11.500.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-114

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 900mm x 900mm
Giá: 10.000.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-113

Chất liệu:
Kích thước: 2050mm x 800mm x 800mm
Giá: 9.000.000 vnđ

SOFA NỈ VĂNG MDV 024

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 800mm x 800mm
Giá: 8.500.000 vnđ

SOFA VĂNG THÔNG MINH MD 008

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 750mm x 800mm
Giá: 8.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ EMMETT

Chất liệu:
Kích thước: 1450mm x 800mm x 850mm
Giá: 7.900.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ FIA

Chất liệu:
Kích thước: 1850mm x 950mm x 850mm
Giá: 7.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI WOLSELEY

Chất liệu:
Kích thước: 1300mm x 750mm x 800mm
Giá: 7.350.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ JONAH

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 810mm x 800mm
Giá: 7.300.000 vnđ

SOFA 2 CỖ RUFUS

Chất liệu:
Kích thước: 1400mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.950.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI HALSTON

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 750mm x 800mm
Giá: 6.900.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI KOTKA

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 800mm x 800mm
Giá: 6.800.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI BRADY

Chất liệu:
Kích thước: 1450mm x 800mm x 750mm
Giá: 6.600.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ JERSEY

Chất liệu:
Kích thước: 1300mm x 900mm x 840mm
Giá: 6.200.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ ARTHUS

Chất liệu:
Kích thước: 1480mm x 810mm x 790mm
Giá: 6.200.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI RUBENS

Chất liệu:
Kích thước: 800mm x 800mm x 900mm
Giá: 5.850.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI KUBRICK

Chất liệu:
Kích thước: 850mm x 800mm x 1050mm
Giá: 5.350.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI KOLTON

Chất liệu:
Kích thước: 1150mm x 950mm x 850mm
Giá: 5.350.000 vnđ

SOFA 1 CHỖ NGỒI RITCHIE

Chất liệu:
Kích thước: 730mm x 730mm x 830mm
Giá: 4.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối