banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA VĂNG

SOFA VĂNG

SOFA DA CAO CẤP MDV 1832

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 13.200.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1829

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 13.000.000 vnđ

SOFA VĂNG ĐẸP MD 160

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 850mm x 800mm
Giá: 13.000.000 vnđ

SOFA VĂNG CAO CẤP MDV 023

Chất liệu:
Kích thước: 2150mm x 850mm x 950mm
Giá: 12.800.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC PHÒNG KHÁCH MDV 021

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 850mm x 800mm
Giá: 12.800.000 vnđ

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI MD-116

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 850mm x 900mm
Giá: 12.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ NGỒI MENDINI

Chất liệu:
Kích thước: 1350mm x 800mm x 800mm
Giá: 12.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ BRANAGH

Chất liệu:
Kích thước: 2250mm x 850mm x 800mm
Giá: 12.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1833

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 750mm x 900mm
Giá: 12.200.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1823

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 12.200.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1826 Hamilton

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 12.000.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDV 1824 Axel

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 800mm x 900mm
Giá: 12.000.000 vnđ

SOFA VĂNG 2 CHỖ NGỒI ALISEO

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 800mm x 700mm
Giá: 12.000.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-110

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 900mm x 900mm
Giá: 11.600.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MD-111

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 900mm x 820mm
Giá: 11.500.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-114

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 900mm x 900mm
Giá: 10.000.000 vnđ

SOFA VĂNG HÀN QUỐC MD-113

Chất liệu:
Kích thước: 2050mm x 800mm x 800mm
Giá: 9.000.000 vnđ

SOFA NỈ VĂNG MDV 024

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 800mm x 800mm
Giá: 8.500.000 vnđ

SOFA VĂNG THÔNG MINH MD 008

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 750mm x 800mm
Giá: 8.500.000 vnđ

SOFA 2 CHỖ EMMETT

Chất liệu:
Kích thước: 1450mm x 800mm x 850mm
Giá: 7.900.000 vnđ


hệ thống Phân Phối