banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA DA

SOFA DA

SOFA NỈ GÓC MSDH-161

Chất liệu:
Kích thước: 3500mm x 1500mm x 850mm
Giá: 24.500.000 vnđ

SOFA TỰA GẬT GÙ MSDH-157

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 900mm
Giá: 24.000.000 vnđ

SOFA BRIVIO DIVAN MSDH - 158

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 900mm
Giá: 22.000.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MSDH-162

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1500mm x 850mm
Giá: 19.800.000 vnđ

SOFA DA GÓC HÀN QUỐC MSDH-173

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1500mm x 900mm
Giá: 18.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MD-210

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 800mm
Giá: 18.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MSDH 130

Chất liệu:
Kích thước: 2850mm x 1600mm x 850mm
Giá: 18.200.000 vnđ

SOFA DA GÓC HÀN QUỐC MD-211

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1700mm x 800mm
Giá: 17.500.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MSDH-174

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1700mm x 900mm
Giá: 16.800.000 vnđ

SOFA DA HÀN QUỐC MSDH-172

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1700mm x 900mm
Giá: 16.800.000 vnđ

SOFA VĂNG CAO CẤP MDV 1820

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 750mm x 850mm
Giá: 16.500.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MSDH-160

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 90mm
Giá: 15.800.000 vnđ

SOFA DA HÀN QUỐC MSDH 191

Chất liệu:
Kích thước: 2650mm x 1600mm x 900mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA DA GÓC PHÒNG KHÁCH MR 102

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 850mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA GÓC HÀN QUỐC MSDH-163

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1800mm x 850mm
Giá: 15.500.000 vnđ

SOFA GÓC HÀN QUỐC MSDH-159

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1500mm x 750mm
Giá: 14.500.000 vnđ

SOFA DA VITTORIO MSDH-156

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 850mm
Giá: 14.000.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MSDH-175

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1700mm x 900mm
Giá: 13.800.000 vnđ

SOFA VĂNG CAO CẤP MDV 1821

Chất liệu:
Kích thước: 2300mm x 750mm x 850mm
Giá: 13.200.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH MSDH-144

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 800mm
Giá: 12.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối