banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA

SOFA

SOFA VĂNG MDG 169

Chất liệu:
Kích thước: 2050mm x 780mm x 800mm
Giá: 27.800.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 151

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 750mm
Giá: 27.780.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 330

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 750mm
Giá: 27.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 331

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 750mm
Giá: 27.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 333

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 950mm
Giá: 27.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 329

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 950mm
Giá: 27.500.000 vnđ

SOFA GỖ HIỆN ĐẠI MDG 189

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 750mm
Giá: 27.500.000 vnđ

SOFA GỖ THIẾT KẾ MDG 149

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1900mm x 750mm
Giá: 27.080.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 325

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 750mm
Giá: 27.000.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 315

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 27.000.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 302

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 27.000.000 vnđ

SOFA VĂNG GỖ MDG 178

Chất liệu:
Kích thước: 1500mm x 800mm x 750mm
Giá: 26.880.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 318

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 26.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 306

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 26.800.000 vnđ

SOFA GỖ CAO CẤP MDG 207-6

Chất liệu:
Kích thước: 2040mm x 750mm x 750mm
Giá: 26.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 312

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 26.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 308

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 26.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 301

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 26.500.000 vnđ

BỘ SOFA VĂNG GỖ MDG 180

Chất liệu:
Kích thước: 1500mm x 800mm x 750mm
Giá: 26.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MDH 324

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 950mm
Giá: 26.200.000 vnđ


hệ thống Phân Phối