banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / ĐỒ GỖ

ĐỒ GỖ

BÀN ĂN GỖ TỰ NHIÊN MBA-118

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 800mm x 750mm
Giá: 11.500.000 vnđ

BÀN ĂN GỖ MBA 116

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 800mm x 750mm
Giá: 11.500.000 vnđ

BÀN ĂN GỖ TỰ NHIÊN MBA 107

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 800mm x 750mm
Giá: 11.000.000 vnđ

BÀN ĂN GỖ TỰ NHIÊN MBA 119

Chất liệu:
Kích thước: 1600mm x 800mm x 750mm
Giá: 10.500.000 vnđ

SET KỆ TIVI + BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 184C

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 350mm x 420mm
Giá: 10.500.000 vnđ

KỆ TIVI GỖ TỰ NHIÊN MK 60

Chất liệu:
Kích thước: 2400mm x 450mm x 400mm
Giá: 10.050.000 vnđ

BỘ KỆ TIVI + BÀN TRÀ PHÒNG KHÁCH BT 196C

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 350mm x 420mm
Giá: 10.000.000 vnđ

SET KỆ TIVI + BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 190

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 350mm x 420mm
Giá: 9.600.000 vnđ

BÀN ĂN GỖ MBA 125

Chất liệu:
Kích thước: 1400mm x 800mm x 750mm
Giá: 9.500.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 98

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 400mm x 400mm
Giá: 9.450.000 vnđ

BỘ KỆ TIVI + BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 192C

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 350mm x 420mm
Giá: 9.400.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 99

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 450mm x 500mm
Giá: 9.150.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 90

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 450mm x 400mm
Giá: 9.000.000 vnđ

BỘ KỆ TIVI + BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 194C

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 350mm x 420mm
Giá: 9.000.000 vnđ

BỘ KỆ TIVI + BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 191C

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 350mm x 420mm
Giá: 9.000.000 vnđ

BỘ KỆ TIVI + BÀN TRÀ PHÒNG KHÁCH BT 193C

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 350mm x 420mm
Giá: 9.000.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 96

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 450mm x 400mm
Giá: 8.900.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 97

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 400mm x 400mm
Giá: 8.800.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 75

Chất liệu:
Kích thước: mm x mm x mm
Giá: 8.500.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 93

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 500mm x 450mm
Giá: 8.350.000 vnđ


hệ thống Phân Phối