Thiết kế nội thất Thiết kế nội thất 1 Thiết kế nội thất 2 Sofa cao cấp
Trang chủ / Sản phẩm / ĐỒ GỖ

ĐỒ GỖ

KỆ TIVI HIỆN ĐẠI MK40

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 400mm x 430mm
Giá: 5.000.000 vnđ

KỆ TIVI PHÒNG KHÁCH MK 54

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 400mm x 400mm
Giá: 4.850.000 vnđ

KỆ TIVI PHÒNG KHÁCH MK 033

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 400mm x 400mm
Giá: 4.850.000 vnđ

KỆ TIVI PHÒNG KHÁCH MK 55

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 400mm x 400mm
Giá: 4.800.000 vnđ

KỆ TIVI HIỆN ĐẠI MK23

Chất liệu:
Kích thước: 1900mm x 350mm x 480mm
Giá: 4.800.000 vnđ

KỆ TIVI HIỆN ĐẠI MK24

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 380mm x 450mm
Giá: 4.500.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-006

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 650mm x 430mm
Giá: 4.500.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-003

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.500.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 184

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 380mm
Giá: 4.250.000 vnđ

BÀN TRÀ PHÒNG KHÁCH BT 192

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.200.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 190

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.200.000 vnđ

BÀN TRÀ PHÒNG KHÁCH BT 191

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 600mm x 400mm
Giá: 4.000.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 035

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 3.950.000 vnđ

BÀN TRÀ HIỆN ĐẠI BT 034

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 3.850.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 032

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ THIẾT KẾ BT 018

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 430mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 015

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 420mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT 183

Chất liệu:
Kích thước: 1000mm x 600mm x 380mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ SOFA BT-014

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 600mm x 400mm
Giá: 3.800.000 vnđ

BÀN TRÀ ĐẸP BT 037

Chất liệu:
Kích thước: 1100mm x 550mm x 400mm
Giá: 3.750.000 vnđ


hệ thống Phân Phối