banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / ĐỒ GỖ

ĐỒ GỖ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 92

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 500mm x 450mm
Giá: 8.350.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 94

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 500mm x 400mm
Giá: 7.800.000 vnđ

KỆ TI VI CAO CẤP MK 95

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 450mm x 400mm
Giá: 7.500.000 vnđ

BÀN PHẤN MDT 67

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 1300mm x 450mm
Giá: 6.800.000 vnđ

BÀN PHẤN MDT 65

Chất liệu:
Kích thước: 1400mm x 1300mm x 450mm
Giá: 6.500.000 vnđ

BÀN GỖ FJORD

Chất liệu:
Kích thước: 1500mm x 850mm x 760mm
Giá: 6.500.000 vnđ

KỆ TIVI GỖ TỰ NHIÊN MK 57

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 450mm x 400mm
Giá: 6.450.000 vnđ

BÀN PHẤN MDT 68

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 1300mm x 450mm
Giá: 6.350.000 vnđ

KỆ TIVI GỖ TỰ NHIÊN MK 53

Chất liệu:
Kích thước: 1800mm x 400mm x 300mm
Giá: 6.200.000 vnđ

KỆ TIVI HIỆN ĐẠI MK45

Chất liệu:
Kích thước: 2200mm x 400mm x 450mm
Giá: 6.100.000 vnđ

KỆ TIVI HIỆN ĐẠI MK 50

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 400mm x 460mm
Giá: 5.900.000 vnđ

BÀN PHẤN MDT 64

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 1300mm x 450mm
Giá: 5.800.000 vnđ

KỆ TIVI HIỆN ĐẠI MK27

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 400mm x 420mm
Giá: 5.800.000 vnđ

BÀN TRANG ĐIỂM HIỆN ĐẠI MDT 77

Chất liệu:
Kích thước: mm x mm x mm
Giá: 5.700.000 vnđ

BÀN PHẤN MDT 63

Chất liệu:
Kích thước: 1200mm x 1300mm x 450mm
Giá: 5.600.000 vnđ

KỆ TIVI PHÒNG KHÁCH MK 51

Chất liệu:
Kích thước: 2100mm x 400mm x 410mm
Giá: 5.600.000 vnđ

KỆ TIVI PHÒNG KHÁCH MK 52

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 400mm x 450mm
Giá: 5.600.000 vnđ

TỦ GIẦY HIỆN ĐẠI MDCS 808

Chất liệu:
Kích thước: mm x mm x mm
Giá: 5.520.000 vnđ

BÀN PHẤN MDT 62

Chất liệu:
Kích thước: 1700mm x 1400mm x 450mm
Giá: 5.500.000 vnđ

KỆ TIVI PHÒNG KHÁCH MK48

Chất liệu:
Kích thước: 2000mm x 400mm x 420mm
Giá: 5.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối