banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA GÓC

SOFA GÓC

SOFA GÓC HÀN QUỐC CAO CẤP MD 928

Chất liệu:
Kích thước: 2850mm x 2150mm x 1020mm
Giá: 25.500.000 vnđ

SOFA DA ITALIA POSTROL MD 934

Chất liệu:
Kích thước: 2650mm x 1600mm x 820mm
Giá: 18.500.000 vnđ

SOFA PHÒNG KHÁCH CAO CẤP MD 922

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 18.500.000 vnđ

SOFA NỈ HÀN QUỐC MONZA MD 927

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1800mm x 850mm
Giá: 17.000.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC HÀN QUỐC MD 926

Chất liệu:
Kích thước: 2500mm x 1550mm x 820mm
Giá: 16.800.000 vnđ

SOFA DA HÀN QUỐC CAO CẤP MD 921

Chất liệu:
Kích thước: 2650mm x 1600mm x 820mm
Giá: 16.500.000 vnđ

SOFA NỈ HÀN QUỐC CAO CẤP MD 924

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 850mm
Giá: 16.500.000 vnđ

SOFA DA PHÒNG KHÁCH CAO CẤP MD 923

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 850mm
Giá: 16.500.000 vnđ


hệ thống Phân Phối