banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018 banner tháng 5 năm 2018
Trang chủ / Sản phẩm / SOFA » SOFA HÀN QUỐC

SOFA HÀN QUỐC

SOFA DA SIÊU CẤP MD 246

Chất liệu:
Kích thước: 2950mm x 1800mm x 850mm
Giá: 23.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MD 252

Chất liệu:
Kích thước: 2900mm x 1650mm x 900mm
Giá: 20.500.000 vnđ

SOFA NỈ PHÒNG KHÁCH MD 236

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 19.200.000 vnđ

SOFA DA HIỆN ĐẠI MD 268

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1700mm x 900mm
Giá: 18.800.000 vnđ

SOFA NỈ GÓC HÀN QUỐC MD 226

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 18.800.000 vnđ

SOFA DA PHÒNG KHÁCH MD 244

Chất liệu:
Kích thước: 2750mm x 1600mm x 900mm
Giá: 18.800.000 vnđ

SOFA NỈ PHÒNG KHÁCH MD 231

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 18.500.000 vnđ

SOFA DA PHÒNG KHÁCH MD 237

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 18.500.000 vnđ

SOFA GÓC HÀN QUỐC MD 229

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 850mm
Giá: 18.350.000 vnđ

SOFA DA HIỆN ĐẠI MD 240

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 850mm
Giá: 18.280.000 vnđ

SOFA NỈ HÀN QUỐC MD 227

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 17.500.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MD 224

Chất liệu:
Kích thước: 2650mm x 1600mm x 850mm
Giá: 17.200.000 vnđ

SOFA HÀN QUỐC MD 220

Chất liệu:
Kích thước: 2650mm x 1600mm x 850mm
Giá: 16.880.000 vnđ

SOFA NỈ CAO CẤP MD 269

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1700mm x 850mm
Giá: 16.800.000 vnđ

SOFA DA HIỆN ĐẠI MD 230

Chất liệu:
Kích thước: 2600mm x 1600mm x 850mm
Giá: 16.800.000 vnđ

SOFA DA HÀN QUỐC MD 242

Chất liệu:
Kích thước: 2650mm x 1600mm x 900mm
Giá: 16.800.000 vnđ

SOFA DA CAO CAP MD 262

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 900mm
Giá: 16.500.000 vnđ

SOFA GÓC HÀN QUỐC MD 243

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 850mm
Giá: 16.280.000 vnđ

Sofa da Hàn Quốc MD 267

Chất liệu:
Kích thước: 2700mm x 1600mm x 900mm
Giá: 16.200.000 vnđ

SOFA DA CAO CẤP MD 266

Chất liệu:
Kích thước: 2800mm x 1600mm x 900mm
Giá: 15.800.000 vnđ


hệ thống Phân Phối